Lystileikki ky:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Lystileikki ky, y-tunnus 1014486-8, Teijantie 8, 01400 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Esa Lamponen, [email protected], puh. 040 5540 262

Rekisterin nimi

Lystileikki ky:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lystileikki ky tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Lystileikin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja tiedottaminen Lystileikki ky:n musiikkileikkikoulu- ja temppujumpparyhmien toiminnasta, tapahtumista sekä koulutuksista.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja: asiakkaan nimi, syntymäaika, asiakkaan huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai asiakkaan huoltajalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä ilmoittautumiskaavakkeista, verkkokaupasta, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakkaan huoltaja luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan tai hänen huoltajansa henkilö- tai osoitetietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteristä ei löydy manuaalista aineistoa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä tai hänen huoltajallaan on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas tai hänen huoltajansa haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä tai hänen huoltajallaan on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity tai hänen huoltajansa haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla tai hänen huoltajallaan on oikeus pyytää poistamaan tietonsa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.