Muskari

Musiikki kuuluu kaikille

Muskaritoiminta on loppunut.

Lystileikki ky järjestää muskareita 0-8-vuotiaille lapsille. Muskarin toiminnan periaatteet pohjautuvat Orff-pedagogiikkaan ja perusajatuksena on, että lapsen suhde musiikkiin on oman ilmaisun ja elämyksen sävyttämää. Musiikki lähtee lapsen omakohtaisesta elämyksestä, musiikin kokemisesta puheen, laulun, liikkeen, toiminnan ja rytmin kautta.

Musiikkikasvatuksessa pyritään elementaarisuuteen. Siinä tavoitteena on, että lapsi kehittyy kokonaisvaltaisesti musiikin ja tanssin avulla. Lapsi ei ole pelkkä kuulija, vaan osallistuu aktiivisesti, itse tuottaen toimintaan.

Muskarin työtavat ovat monipuolisia ja lapsen kehityksen huomioonottavia. Tunnit rakentuvat tarinoiden ympärille. Liikkeen merkitys näissä tarinoissa on suuri. Sykkeen kokeminen oman kehon kanssa on rytmikasvatuksen perusta. Liikumme paljon, soitamme kehosoittimia, teemme kehonhahmotusharjoituksia, käytämme perusliikkeitä jne. Tarinoissa myös laulamme, loruilemme ja leikimme, soitamme keho-, rytmi- ja laattasoittimia, rummutamme ja kuuntelemme.

Lystileikki ky on hyväksytty antamaan taiteen perusopetusta Vantaalla ja Tuusulassa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että opetus on tavoitteellista ja suunniteltua.

Muskariin otetaan lapset ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita.

Ilmoittautuminen on toukokuussa, mutta vapaita paikkoja täytetään läpi vuoden.

Ryhmät
Perheryhmät vanhemman kanssa (30 min)
 • vauvat 3-6 kk
 • vauvat 6-12 kk
 • 1-vuotiaat
 • 2-vuotiaat
Leikki- ja soitinryhmät (45 min)
 • 3-vuotiaat
 • 4-vuotiaat
 • 5-vuotiaat
 • 6-vuotiaat
 • 7-8-vuotiaat
 • kanteleryhmät
Hinnat
Muskari
 • syyslukukausi 105€ / 14 krt
 • kevätlukukausi 120€ / 16 krt
Kantele
 • syyslukukausi 119€ / 14 krt
 • kevätlukukausi 136€ / 16 krt

sisaralennus10€

Lukujärjestys

Muskaritoiminta on loppunut.

maanantai keskiviikko
Lumo, Korso Lasten kulttuurikeskus Pessi, Tikkurila
Muskaritoiminta on loppunut. Muskaritoiminta on loppunut.
Simonkallion koulu Simonkallion koulu
Muskaritoiminta on loppunut. Muskaritoiminta on loppunut.