Koulutukset

Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutukset

Teemme täydennyskoulutusta lasten musiikki- ja liikuntakasvatuksesta koko Suomessa. Koulutuksia myös asiakkaiden toiveiden mukaan.

Musiikkikoulutukset:

Kouluttajana Esa Lamponen, lto, musiikin varhaiskasvattaja ja Orff-kouluttaja. Toiminut kouluttajana mm. päiväkodeissa, kouluissa, Sibelius-Akatemiassa, konservatorioissa ja Avoimessa yliopistossa.

Suomi 100 vuotta. Perinnelaulut ja -leikit sovellettuna nykypäivään. Kesto 3 h.

Touhua töppösiin. Musiikkikasvatus osana alle 3-vuotiaan kehitystä. Kehosoittoa ja perussykkeen kokemista liikkuen. Lauluja ja loruja päivittäiseen toimintaan. Kesto 3 h.

Muskaripellen lauluja Liikettä päivähoidon musiikkikasvatukseen. Tutustutaan kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen monipuolisiin työtapoihin. Osallistavaa, uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opsin mukaista musiikkikasvatusta laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen. Muskaripellen lauluja- cd:n ja nuottikirjan pedagoginen käyttö. Kesto 3 tai 6 h.

Muskaripellen matkassa. Liikettä päivähoidon musiikkikasvatukseen. Tutustutaan kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen monipuolisiin työtapoihin. Osallistavaa, uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opsin mukaista musiikkikasvatusta laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen. Muskaripellen matkassa- cd:n ja nuottikirjan pedagoginen käyttö. Kesto 3 tai 6 h. UUSI!

Rytmit repussa. Musiikkikasvatus osana esiopetusta. Tutustutaan kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen monipuolisiin työtapoihin; sykkeen ja erilaisten rytmien kokemista leikkien, soittaen, liikkuen. Kesto 3 tai 6 h.

Rytmi ja liike. Perussykkeen kokemista leikkien ja liikkeen avulla, kehosoittoa, loruttelua, liikettä musiikin mukaan. Kesto 3 tai 6 h.

Riemu rytmistä repesi! Koulutus esiopetukseen, jossa sukelletaan rytmien maailmaan, djembe-rummun soittoa, helppoja rytmejä, komppien sovelluksia säestykseen. Opettaja tuo tarvitaessa rummut. Kesto 3 tai 6 h.

Liikuntakoulutukset:

Kouluttajana Päivi Lamponen, lto, lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittanut lasten liikunnan ohjaaja. Toiminut kouluttajana päiväkodeissa, kouluissa, urheiluseuroissa ja urheiluopistoissa. On ollut jäsenenä useissa Nuoren Suomen lasten ja nuorten liikuntaa kehittävissä työryhmissä. Ottaa vastaan lasten liikunnan ammattitutkinnon näyttökokeita.

Vauhtia vekaroille. Teoriaosuudessa käsitellään liikunnan merkitystä lapsen kehitykselle, terveydelle ja oppimiselle. Käytännön osuudessa annetaan vinkkejä alle 3-vuotiaiden päivittäiseen liikuntaan. Kesto 3 h.

Vipinää varpaisiin. Varhaisiän fyysisen aktiivisuuden uudet suositukset käytäntöön. Teoriaosuudessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti, mm. liikunta suhteessa lapsen kehitykseen, terveyteen ja oppimiseen. Annetaan käytännön vinkkejä monipuolisen liikuntakasvatuksen toteuttamiseen toimipisteen omissa tiloissa olemassa olevilla välineillä. Kesto 3 h tai 6 h.

Ylös, ulos ja liikkeelle! Teoriaosuudessa käsitellään liikunnan merkitystä lapsen kehitykselle, terveydelle ja oppimiselle. Käytännönharjoituksia ulko-, luonto- ja suunnistusleikkeihin. Kesto 3-5 h.

Kivasti koulutielle. Teoriaosuudessa käsitellään erityisesti liikunnan merkitystä lapsen oppimiselle. Käytännön harjoituksia 6-vuotiaille sopivista liikuntaleikeistä ja -peleistä sekä esiopetusta liikunnan keinoin. Kesto 3 h tai 6 h.

Sykettä ja säpinää- ideoita koulun liikuntaan. Soveltuu alakoulun opettajille. Teoriassa käsitellään mm. liikunnan merkitystä oppimisen tukena. Paljon perusliikelähtöisiä käytännön harjoitteita, leikkejä ja pelejä ilman lajisidonnaisuutta. Ajatuksena jokaiselle jotakin. Kesto 3-5 h.

Leikkien taitavaksi! Koulutus, jossa lyhyt teoriaosuus ja paljon käytännön harjoituksia, erityisesti ketteryyttä, reaktiotaitoa, tasapainoa, rytmitaitoa ja kehonhallintaa kehittäviä leikkejä, pelejä ja liikuntaratoja. Sopii alakouluille ja urheiluseurassa toimiville. Kesto 3-5 h.

Yhteiskoulutukset:

Yhteiskoulutukset ovat kokopäivän koulutuksia, joissa aiheena on sekä liikunta että musiikki. Molempia aiheita on 3 tuntia. Osanottajat jaetaan kahteen ryhmään. Toisella ryhmällä on aamupäivällä musiikkia ja iltapäivällä liikuntaa, toisella päinvastoin.

Vauhtia vekaroille ja Touhua töppösiin. Alle 3-vuotiaiden liikunnan ja musiikin yhteiskoulutus. Sisällöt samat kuin yksittäiskoulutuksissa.

Vipinää varpaisiin ja Muskaripellen lauluja/ Muskaripellen matkassa. Päivähoidon liikunnan ja musiikin yhteiskoulutus. Sisällöt samat kuin yksittäiskoulutuksissa.

Kivasti koulutielle Rytmit repussa. Esiopetuksen liikunnan ja musiikin yhteiskoulutus. Sisällöt samat kuin yksittäiskoulutuksissa.

Erityisesti perhepäivähoitajille suunnatut koulutukset:

Vipinää varpaisiin ja Muskaripellen lauluja. Joko yhteiskoulutuksena tai yksittäiskoulutuksina. Teoriaosuus sama kuin päiväkotikoulutuksissa. Käytännön osuuksissa on huomioitu erityisesti perhepäiväkotiympäristö.